První český on-line kongres SocioEmočního Učení

Děti, emoce a vztahy

18. - 23. 9. 2023
ZDARMA již proběhl

Přístup k záznamům všech kongresových rozhovorů získáte v rámci členství v klubu Empatik.

Chtěli byste někdy zažít:

 • den bez křiku, nadávek a bitek;
 • den, kdy nemusíte neustále řešit nějaké konflikty, protože to děti zvládají samy;
 • den, kdy si děti společně hrají a půjčují si své hračky;

Že to zní jako z jiného světa? 

Kouzelnou hůlku sice nemám, ale věřím, že když se člověk začne opravdu poctivě věnovat práci s dětmi a rozvoji jejich zásadních kompetencí, tak přesně do tohoto bodu může dojít.

A právě proto jsem pro vás připravila...

První český on-line kongres SocioEmočního Učení 

Děti, emoce a vztahy

Plný hostů z řad rodičů, učitelů a psychologů, kteří s vámi budou sdílet konkrétní tipy, jak pohody doma i ve škole postupně docílit. 

Přístup k záznamům všech kongresových rozhovorů získáte v rámci členství v klubu Empatik.

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

Jmenuji se Kateřina a jsem psycholožka, lektorka a také máma. Specializuji se na emoce a vztahy u dětí a podporuji rodiče i učitele v tom, jak děti v těchto oblastech rozvíjet.

Sbírala jsem zkušenosti jako školní psycholožka postupně na dvou různých školách i jako externí koučka pro dalších 6 škol v rámci jednoho z projektů Národního pedagogického institutu. Také jsem působila na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci - jako pedagožka sebezkušenostních předmětů a předmětů v oblasti pedagogické psychologie, jako doktorandka a následně výzkumnice na poli SocioEmočního Učení.

Tento kongres jsem pro vás připravila, protože věřím, že cesta k harmonickým vztahům a emocím u dětí je možná. A já vám ji také ukáži. 

O čem si budeme povídat? 

Které kompetence jsou klíčové pro spokojený život dětí? 

Jakým způsobem můžeme podporovat zdravé vztahy mezi dětmi? 

Proč děti vést k tomu, aby si všímaly svých emocí, a jak toho nejlépe dosáhnout? 

Jak děti učit samostatnosti a zodpovědnosti?

Jaké kroky mohou dětem pomoct, aby se naučily ovládat své emoce?

Proč bychom i my dospělí měli pečovat o své duševní zdraví? 

Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi společně s hosty prvního českého kongresu SocioEmočního Učení.

Přístup k záznamům všech kongresových rozhovorů získáte v rámci členství v klubu Empatik.

Co nás v kongresu čeká? 

6 dní nabitých rozhovory s inspirativními hosty z řad psychologů, učitelů a rodičů.

Seznamte se s jednotlivými hosty kongresu a tématy jejich přednášek:

1. DEN

Palová Kateřina: SocioEmoční Učení jako klíč ke spokojenému životu?

Psycholožka, lektorka

Více o Kateřině

Jsem dětská psycholožka na rodičovské dovolené, která se po večerech věnuje osvětě v oblasti duševního zdraví dětí v rámci projektu “SocioEmoční Učení”. Prostřednictvím on-line i offline kurzů učím rodiče a pedagogy, jak s dětmi mluvit o emocích a podporovat mezi nimi dobré vztahy. V minulosti jsem působila jako dětský krizový intervent, na pozici školního psychologa či externího kouče jsem aktivně spolupracovala s osmi školami a věnovala se výuce sebezkušenostních předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám za sebou řadu výcviků, ze kterých ve své práci čerpám - např. pětiletý výcvik pro práci s problémovými třídami, adleriánský přístup v poradenství a terapii, koučovací přístup zaměřený na řešení či krizovou intervenci.

1. DEN

Bartošová Jindra: Muzikoterapií k rozvoji dětí

Muzikoterapeutka, lektorka

Více o Jindře

Kromě toho, že jsem maminka dvou dospívajících dětí, od kterých se pořád učím, tak jsem také nadšená muzikoterapeutka a tahle profese mě opravdu naplňuje. Snažím se, ať už v přímé práci, tak v roli lektorky, předávat své zkušenosti a postřehy dál, ale stejně tak se pořád ráda nechávám inspirovat a obohacovat ostatními, protože věřím, že každý máme co dát. S dalšími terapeuty jsem v roce 2019 založila neziskovou společnost Flami, z. s., se kterou se snažíme především propojovat – jednotlivce, skupiny, světy.

1. DEN

Mega Dagmar: Sebepoznání skrze smysly

Lektorka smyslového vnímání, koučka

Více o Dagmar

Jsem lektorka a koučka a věnuji se především smyslovému vnímání, využití smyslů pro aktivaci, stimulaci a relaxaci. Jako lektorka se vzděláním i zkušenostmi nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, využívám ve svých kurzech prvky multisenzorického prostředí snoezelen, respektující a podpůrný přístup. Pomáhám tak rodičům i lidem ze školství a sociálních služeb odhalit, co naše tělo a mozek opravdu potřebují.

2. DEN

Dach Ingrid: Domácí a komunitní vzdělávání z pohledu mámy

Lektorka copywritingu a marketingu, máma dětí v domácím vzdělávání

Více o Ingrid

Jsem máma třech dětí, díky kterým jsem před 6 lety opustila práci ve vědě a začala jsem hledat cestu, jak žít svobodněji a mít čas na to, co je doopravdy důležité. Krok po kroku jsem si začala plnit svůj sen: dnes podnikám jako lektorka copywritingu a marketingu a 2dvě starší děti mám v domácím vzdělávání. Je to velká zodpovědnost, ale také svoboda – a neustálé hledání cest, jak vše skloubit tak, abychom byli všichni spokojení.

2. DEN

Krejčová Lenka: Emoční první pomoc

Lektorka mindfulness

Více o Lence

Jsem lektorka mindfulness a facilitátorka emoční první pomoci metodou EmotionAid. Mezi témata, na která se zaměřuji, patří nalézání zdrojů podpory, rozpoznávání potřeb, uvolňování napětí z těla, rozvoj soucitu se sebou a sebepřijetí. Při tvorbě svých kurzů a obsahů meditací čerpám z toho, co mě samotné nejvíce pomáhá. Jedná se především o mindfulness, focusing, somatické prožívání a gestalt terapii.

2. DEN

Mižigar Josef: Techniky zvládání úzkosti

Psycholog, lektor

Více o Josefovi

Jako psycholog se v současné době věnuji především vzdělávání pedagogů a školních psychologů ve své firmě TAVATA INSTITUT. Od září 2023 mám svoji vlastní psychologickou praxi v Praze (nebo online), nabízím také supervizi zaměřenou na řešení. Mám zkušenosti jako kariérový poradce pro středoškoláky. 12 let jsem působil jako školní psycholog - byla to práce, která mě nesmírně bavila a naplňovala. Jsem absolventem výcviku v kognitivně-behaviorální terapii a aktuálně také frekventantem psychoterapeutického výcviku se zaměřením na děti a dospívající. V zimě mě můžete potkat někde na svahu na lyžích a celoročně v kavárně s dortíkem a s učebnicí španělštiny.

3. DEN

Palová Kateřina: K dětem
s respektem

Psycholožka, lektorka

Více o Kateřině

Jsem dětská psycholožka na rodičovské dovolené, která se po večerech věnuje osvětě v oblasti duševního zdraví dětí v rámci projektu “SocioEmoční Učení”. Prostřednictvím on-line i offline kurzů učím rodiče a pedagogy, jak s dětmi mluvit o emocích a podporovat mezi nimi dobré vztahy. V minulosti jsem působila jako dětský krizový intervent, na pozici školního psychologa či externího kouče jsem aktivně spolupracovala s osmi školami a věnovala se výuce sebezkušenostních předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám za sebou řadu výcviků, ze kterých ve své práci čerpám - např. pětiletý výcvik pro práci s problémovými třídami, adleriánský přístup v poradenství a terapii, koučovací přístup zaměřený na řešení či krizovou intervenci.

3. DEN

Rybková Eva: Emoční vývoj
v pubertě

Celostní koučka

Více o Evě

Jsem celostní koučka se specializací na leadership, chcete-li schopnost vést - protože vše v našem životě je o vedení - sebe sama i ostatních. Jsem expertka na pubertu a mezigenerační komunikaci. Provádím náročnými životními situacemi k nejlepší verzi sebe sama. Jsem matka, dcera, partnerka, koučka, manažerka a studentka neurověd. Své seberozvojové programy a kurzy, které tvořím, stavím na třech pilířích: 1) vlastní zkušenost a zkušenost mých klientů; 2) akademické zdroje z vlastních studií pěti vysokých škol; 3) výstupy z ověřených zejména neurovědeckých výzkumů.

3. DEN

Zajícová Marcela: Proces adaptace na MŠ

Předškolní pedagožka, lektorka

Více o Marcele

Jsem předškolní pedagožka, lektorka a autorka projektu Předškolní poradna. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu. Předávám pedagogům praktické tipy, díky kterým navážou funkční spolupráci s rodiči a pomohou jim projít velkou životní změnou spojenou s nástupem jejich dítěte do MŠ. Jsem také mámou třech dětí a procesem adaptace na MŠ jsem si prošla i z pozice rodiče.

4. DEN

Burda Jan: Zájmová činnost a výchova dětí

Pedagog volného času

Více o Janovi

Jsem předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a dobrovolnicky také předseda spolku pracujícího s dětmi a mládeží a dlouholetý oddílový vedoucí. Jsem přesvědčen o tom, že pro děti je zásadní pravidelná zájmová činnost, která je - vedle rodiny a školy - jedním z pilířů správné výchovy dětí. Profesně se věnuji především popularizaci neformálního vzdělávání, síťování dětských organizací a také pomoci a podpoře malých spolků.

4. DEN

Eliášová Kristýna: Hranice v respektující výchově

Lektorka, autorka blogu o mateřství

Více o Kristýně

Jsem máma dvou dětí (5,5 a 3 roky), lektorka a autorka projektu Mámin svět. V rámci svých kurzů pomáhám maminkám najít způsoby, jak v rámci respektující výchovy nastavovat dětem hranice. Moje mateřství začalo s principy Nevýchovy - sdílení pocitů, vysvětlení, domluva. Dostali jsme se ale do slepé uličky neustálého ´ne, nebudu, nepůjdu´ a já nevěděla, co dál. Dnes už vím, že se nestačí jen domlouvat, ale budovat i spousta dalších pilířů, a hlavně vědět, CO je moje rodičovská role. To mám chuť předávat dalším maminkám, které se nacházejí v podobné situaci jako já před 3 lety.

4. DEN

Lubasová Tereza: Kdo mi (ne)smí sahat na pindík, mami?

Psycholožka, lektorka

Více o Tereze

Jako psycholožka se zaměřuji především na terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a rodinami (dětská psycholožka, školní psycholožka). Pracovala jsem také jako krizový intervent. Každý klient, se kterým se setkám, mě posouvá dál. Stejně tak moje spolupráce s různými organizacemi (školy, dětské domovy, OSPODy, soudy….). Od roku 2009 se věnuji tématu sexuálního a reprodukčního zdraví, hlavně sexuální výchově. V roce 2013 jsem začala vzdělávat pedagogické, sociální a další pracovníky v tématech psychologie, prevence a sexuálního a reprodukčního zdraví. Od té doby mám za sebou nespočet vzdělávacích akcí, konferencí, workshopů, webinářů i individuálních setkání.

5. DEN

Palová Kateřina: Pravidla jako nástroj při řešení problémů

Psycholožka, lektorka

Více o Kateřině

Jsem dětská psycholožka na rodičovské dovolené, která se po večerech věnuje osvětě v oblasti duševního zdraví dětí v rámci projektu “SocioEmoční Učení”. Prostřednictvím on-line i offline kurzů učím rodiče a pedagogy, jak s dětmi mluvit o emocích a podporovat mezi nimi dobré vztahy. V minulosti jsem působila jako dětský krizový intervent, na pozici školního psychologa či externího kouče jsem aktivně spolupracovala s osmi školami a věnovala se výuce sebezkušenostních předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám za sebou řadu výcviků, ze kterých ve své práci čerpám - např. pětiletý výcvik pro práci s problémovými třídami, adleriánský přístup v poradenství a terapii, koučovací přístup zaměřený na řešení či krizovou intervenci.

5. DEN

Coufalová Dominika: Experimenty a růstové myšlení u dětí

Lektorka

Více o Dominice

Jsem autorkou projektu MINI VĚDA, jehož cílem je nadchnout děti i rodiče pro vědu a bádání. Rozvíjím dětskou zvídavost a myšlení prostřednictvím snadných a zábavných vědeckých experimentů. Vytvořila jsem online kurz s experimenty pro děti a také jsem již vytvořila několik originálních Experimentálních sad na domácí pokusy. S pokusy jsem se dostala i na pódia, do časopisů a získala Filmovou cenu Technologické agentury ČR na Zlínském filmovém festivalu za popularizaci vědy mezi mládeží. Kromě zábavného bádání se také zaměřuji na rozvíjení růstového myšlení u dětí i rodičů. Mým snem je rozvíjet v dětech chuť učit se nové věci a zároveň umět pracovat se strachem z chyb i selhání.

5. DEN

Vontrobová Štěpánka: Emoce, hranice a zodpovědnost

Rodinná koučka, pedagožka, lektorka

Více o Štěpánce

Emoce, komunikace a wellbeing jsou témata, kterými provádím rodiče, učitele a děti. Jako lektorka, pedagožka a rodinná koučka pomáhám rodičům i učitelům nahlédnout do vlastních niter a najít odpovědi na otázky: Co se skrývá za našimi slovy? Proč nás emoce ovládají? Co potřebují děti, aby se změnilo jejich chování? Vymýšlím pro Vás také hravé pomůcky Kidedu a hlavně Vás provedu živými i online kurzy. Jsem sama mámou dvou dětí a moc ráda zpívám. Zpěv je totiž hned po technice o emocích.

6. DEN

Brodská Veronika: Spánek - nejlepší lék

Psycholožka, psychoterapeutka

Více o Veronice

Jsem klinická psycholožka a existenciálně analytická psychoterapeutka a své 20leté zkušenosti z psychologické ordinace jsem se rozhodla předávat ženám ve fb skupině Psychika v kondici. Věnuji se v ní tématům, které se mi při psychoterapeutické práci ukazují jako důležitá pro psychickou stabilitu - kvalitní spánek, úzkost, relaxace, sebehodnota. Ve své práci se stále vzdělávám, nedávno jsem dokončila svůj třetí psychoterapeutický výcvik, velmi mne obohatil roční kurz v traumaterapii, v porozumění lidskému mozku také roční vzdělávání v neuropsychologii dospělých a aktuálně procházím ročním kurzem v logoterapii V.E Frankla. Rozšiřování si znalostí a psychoterapeutických dovedností mi dělá neskutečnou radost, protože vidím, jak mé zlepšování zároveň prospívá mým klientům.

6. DEN

Halenka Kateřina: Spokojená máma = spokojená rodina

Koučka, lektorka

Více o Katce

Jmenuji se Katka Halenka a jsem manželka, máma, konzultantka a koučka. Když se mi narodily děti, otočil se můj svět vzhůru nohama a několik let mi trvalo najít rovnováhu doma i v práci. Prošla jsem si syndromem vyhoření a sáhla na dno, ale postupně našla funkční způsob, jak žít naplněný život. A tuhle možnost chci předávat dál. Založila jsem projekt Rodičovská nedovolená, kde jsem podpořila už přes 8 500 mám a tátů na cestě ke spokojenému životu v rovnováze. Mám vizi, aby už nikdy ženy a muži nemuseli stát před volbou "já NEBO rodina". Dlouhodobě také podporuji on-line podnikatelky při hledání rovnováhy mezi projektem a osobním životem a ve vyladění podnikání přesně tak, jak ony a jejich rodiny potřebují. Jako profesionální koučka za sebou mám práci na míru pro desítky individuálních i korporátních klientů a 150+ hodin výcviku. Jsem členkou International Coaching Federation a pracuji pod supervizí.

6. DEN

Nápravová Zuzana: Jak hořet, ale nevyhořet

Terapeutka, arteterapeutka, lektorka

Více o Zuzaně

Jsem terapeutka s pětiletým psychoterapeutickým výcvikem, s mnoha kurzy (např. roční kurz v traumaterapii, dvouletý kurz ve skupinové arteterapii a artefiletice apod.) a bohatými zkušenostmi s vedením sebepoznávacích skupin a lektorováním. Mimo svou psychoterapeutickou praxi se v online světě, především ve své FB skupině Tvořit sebe, snažím předávat důležitost a nutnost péče o sebe (nejen jako prevenci před vyhořením), protože věřím, že když pravidelně obracíme svou pozornost a péči i k sobě samým, tak pak teprve můžeme dobře pečovat, vzdělávat a milovat druhé. Ale vždy je třeba začít u sebe.

V kongresu uslyšíte 15 lektorů a k tomu navíc

3 bonusové přednášky

od autorky tohoto kongresu Mgr. Kateřiny Palové, Ph.D.

Přístup k záznamům všech kongresových rozhovorů i přednášek získáte v rámci členství v klubu Empatik.

Organizační informace

 • Kongres startuje 18. září 2023
  Potrvá šest dní do 23.09.2023 + 24.9. BONUSOVÝ DEN (přístup ke všem videím kongresu)
 • Každý den nás čekají 3 videa zaměřená na jednu z kompetencí SocioEmočního Učení:
  → sebeuvědomování, poznávání vlastních emocí;
  → regulace emocí, sebeřízení;
  → sociální cítění, empatie;
  → vztahové dovednosti;
  → zodpovědné jednání;
  → sebepéče;
 • Videa najdete zde na mém webu
  Každý den vám pošleme e-mailem upozornění na otevření nového dne s přístupem k novým videím.
 • Na zhlédnutí videí daného dne máte 24 hodin
  Vždy od 07:00 rána daného dne do 06:59 hodin dne následujícího. Následně se vám stránka uzamkne a otevře se vám obsah dalšího dne.
 • Časová investice 110 minut denně
  Jednotlivé rozhovory jsou předem připravené na vaše zhlédnutí kdykoliv během dne, abyste nebyli vázaní na konkrétní čas. Délka rozhovorů se pohybuje v rozmezí 30 - 40 minut.
 • Kongresová skupina pro sdílení a otázky
  V průběhu kongresu budete mít možnost sdílet svoje postřehy či se doptat jednotlivých hostů ve speciální Facebookové skupině. Pokud na Facebooku nejste, nevadí - prostor pro komentáře bude také na kongresovém webu.
 • Osvědčení o absolvování
  Po skončení kongresu nabídneme všem účastníkům možnost vygenerovat si osvědčení o účasti pro založení do profesních portfolií.
0
dní
0
videí
0
hostů
0
skupina

První český kongres SocioEmočního Učení

Děti, emoce a vztahy

18. - 23. 9. 2023
ZDARMA již proběhl, ale můžete získat záznam!

Máte otázku? Něco nefunguje?

Napište mi.