SocioEmoční Učení

Z našich zkušeností ve školách i ve vlastních rodinách vidíme, že má velký smysl děti seznamovat s emocemi, učit je s nimi pracovat a cíleně podporovat jejich vztahy. Proto jsme se rozhodli vytvořit tento projekt, který učí rodiče a učitele, jak na to.

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

SocioEmoční Učení neboli vzdělávání dětí o vztazích a o emocích je moje srdcové téma. Jako školní psycholožka jsem se tomuto tématu věnovala při práci s jednotlivci i celými třídními kolektivy. Jako pedagožka jsem vedla sebezkušenostní skupiny pro vysokoškolské studenty. A jako výzkumnice jsem zjišťovala, jak děti v této oblasti podporovat, aby to bylo efektivní. I teď je pro mě téma emocí každodenní chleba, ale v jiné roli – v roli maminky na plný úvazek. A moje dcerka je mi skvělou učitelkou. 

V roce 2020 jsem na Univerzitě Palackého získala doktorát z pedagogické psychologie za práci „Sociálně-emocionální učení a efektivita programu Druhý krok“. 

Projekt SocioEmoční Učení stojí na třech základních pilířích.

NAŠE ZKUŠENOSTI

V týmu máme psychology i učitele, kteří se rozvoji emoční gramotnosti i podpoře dobrých vztahů dlouhodobě věnují.

NAŠE ZNALOSTI

Neustále procházíme vzděláváním v oblasti práce s dětmi v podobě sebezkušenostních výcviků, ale i úzce zaměřených kurzů jako je třeba muzikoterapie.

DATA

Jsou to vlastně taky zkušenosti, ale nikoliv naše, nýbrž rodičů a učitelů, kteří se SocioEmočnímu Učení věnují. Opíráme se nejen o zpětnou vazbu našich účastníků, ale i o zahraniční výzkumy v této oblasti. 

Klub empatik

On-line klub pro všechny, kdo chtějí podporovat emoční gramotnost a zdravé vztahy dětí.