On-line kurzy

SocioEmoční Učení

On-line kurzy

 SocioEmoční učení 

Silné stránky našich on-line kurzů:

  • Klademe důraz na odbornost lektorů i využitelnost v praxi.
  • Kurzy děláme interaktivně a podporujeme účastníky v jejich aktivitě.
  • On-line forma umožňuje účastníkům přizpůsobit si kurz svým časovým možnostem.
Prázdninová přípravka

Prázdninová přípravka

 

VÝPRAVA DO SVĚTA EMOCÍ PRO ŠKOLY

Psychologické minimum

 

Socioemoční učení

SocioEmoční dovednosti

 

VÝPRAVA DO SVĚTA EMOCÍ PRO RODIČE

dobré vztahy mezi dětmi

Adventní příběhy