On-line kurzy

SocioEmoční Učení

On-line kurzy

 SocioEmoční učení 

Silné stránky našich on-line kurzů:

  • Klademe důraz na odbornost lektorů i využitelnost v praxi.
  • Kurzy děláme interaktivně a podporujeme účastníky v jejich aktivitě.
  • On-line forma umožňuje účastníkům přizpůsobit si kurz svým časovým možnostem.

Psychologické minimum

Socioemoční učení

SocioEmoční dovednosti

dobré vztahy mezi dětmi

VÝPRAVA DO SVĚTA EMOCÍ PRO ŠKOLY

VÝPRAVA DO SVĚTA EMOCÍ PRO RODIČE

Adventní příběhy